Leer een instrument spelen bij harmonie Nispen

Harmonie Nispen vindt het belangrijk om de jeugd te helpen bij het leren bespelen van een instrument. De harmonie heeft een faciliterende rol ten aanzien van het vinden van professionele muziekdocenten, leslocaties en instrumenten.

Muziekopleiding

Harmonie Nispen kan de faciliterende rol vervullen bij instrumenten die je in een harmonie tegen komt:

  • Hout (klarinet, saxofoon, dwarsfluit, hobo)
  • Koper (trompet, hoorn, trombone, euphonium, bastuba)
  • Slagwerk (drums, trommels, melodisch slagwerk)

Als je een ander instrument wil bespelen, kun je altijd contact opnemen met de harmonie om de mogelijkheden te bespreken.

Voordat je een instrument gaat bespelen is het verstandig je eerst te oriënteren op de verschillende instrumentgroepen en muziektheorie door Algemene Muzikale Vorming te volgen. Harmonie St. Caecilia werkt hiervoor samen met Muzisens Muziekeducatie. Op dinsdagmiddag bieden zij van 14.45-15.45 uur een jaarcursus ‘Ik maak muziek’ aan op Basisschool De Linde.

Voor de instrumentale lessen ondersteunt de harmonie bij het vinden van een geschikte muziekdocent. Afhankelijk van de mogelijkheden van de muziekdocent en het aantal kinderen, kunnen de lessen in Nispen op basisschool De Linde of andere locatie aangeboden worden.

Instrumenten

De harmonie stelt de leerling een instrument ter beschikking. Hiervoor betaalt de leerling jaarlijks €25,-. Tussen de (ouders van de) leerling en de harmonie wordt een bruikleencontract opgesteld waarin de plichten en verantwoordelijkheden van leerlingen m.b.t. het instrument worden vastgelegd.

Lesduur en frequentie

Bij de instrumentale lessen en muziekcursus ‘Ik maak muziek’ wordt uitgaan van 35 tot 38 lesweken per jaar. De leerlingen nemen deel aan 2 voorspeelmomenten. Op die momenten presenteren de leerlingen hun muzikale vorderingen voor publiek en doen zij concertervaring op.

Kosten opleiding

Harmonie Nispen heeft een faciliterende taak. Zij zorgt voor de instrumenten, docenten en leslocaties. De leerling ontvangt een factuur en voldoet deze rechtstreeks aan de docent.

Om het maken van muziek onder kinderen laagdrempelig te houden, geeft de harmonie het eerste jaar 25% korting op de muziekopleiding.

Contributie leerlingen

Leerlingen betalen vanaf de start van hun muziekopleiding jaarlijks €10,- contributie. Als een leerling een instrument van de harmonie gebruikt bedraagt de contributie €35,- per jaar. Op het moment dat de leerling start met het opstaporkest wordt de contributie €50,- per jaar (€75,- per jaar bij instrument van harmonie).  

Opstaporkest

Vanaf 2019 zal harmonie Nispen weer starten met een opstaporkest. Leerlingen kunnen in de loop van hun eerste opleidingsjaar aansluiten bij dit orkest. Jaarlijks vindt er voor de jeugdleden een uitje en een jeugddag plaats om het groepsproces te bevorderen.

Doorstroming naar Harmonieorkest

Jeugdleden mogen met een B-diploma, of met vergelijkbaar niveau, toetreden tot het harmonieorkest. Normaal gesproken heeft de leerling dan ongeveer vier jaar les gevolgd. Als het jeugdlid dan op de middelbare school zit, vormt de repetitietijd in de meeste gevallen geen belemmering. Het precieze moment van toetreden zal bepaald worden in overleg met de dirigent van het harmonieorkest en het opstaporkest.

Muziekprojecten op de basisschool

Harmonie Nispen verzorgt ieder schooljaar een muziekproject in samenwerking met Basisschool De Linde en Muzisens Muziekeducatie. 

Muziekprojecten in het dorp

Harmonie Nispen probeert zo veel mogelijk bij te dragen aan sociale activiteiten voor kinderen in het dorp, zodat kinderen en jongeren kennis kunnen maken met de harmonie en geïnspireerd kunnen worden om zelf ook een instrument te gaan bespelen. Op 18 augustus 2018 staat de workshop

‘Ontdek de muziek in de muziekkisten’ gepland in het openlucht theater van Nispen.

Wil je een muziekopleiding gaan volgen of heb je meer vragen?

Neem contact op: jeugdharmonienispen@gmail.com