Olympisch vuur brandt in Nispen tijdens theaterspektakel

Muzikaal theaterspektakel van St. Caecilia en Onderling Kunstgenot staat in het teken van de laatste Spelen. Omdat de Olympische Spelen niet jaarlijks worden gehouden, waren de dorpelingen zondag massaal naar de tot Olympisch Stadion omgebouwde Maria Hemelvaartkerk in Nispen gekomen.

Niemand wilde het spektakel van muziek en theater door de Harmonie St.Caecilia en toneelclub Onderling Kunstgenot missen. De belangstelling werd bij het betreden van de Nispense Arena beloond met een gouden plak waarop het middagprogramma stond vermeld.

Totaaltheater
Het was voor het vierde achtereenvolgende jaar dat St. Caecilia met hulp van Onderling Kunstgenot het jaarlijkse nieuwjaarsconcert in een totaaltheater had gegoten. Woordvoerder Marc Lodewijks van de harmonie meent zo een groter publiek te bereiken: ,,De huidige harmoniemuziek is namelijk concertmuziek die grote belangstelling verdient.”

Het orkest bewees onder leiding van Guy van Geldorp tijdens het ludieke concert dat behalve de muziek ook de voortreffelijk spelende harmonie zeker aandacht verdient.

Met vlaggen zwaaiend en voorzien van sportattributen traden de 50 orkestleden als echte olympische kampioenen onder luid gejuich aan om daarna het olympisch vuur eraf te laten spatten in A Huntingdon Celebration van Philip Sparke.

Openingstune
Na deze olympische openingstune stelde Hercules, alias Edwin Scheepers, zich als Griekse God voor als presentator. Hercules toonde een film over hoe het Olympische vuur naar Nispen was gebracht: ,,Met trots kondig ik u Frank Matthijssen aan die het olympisch vuur hier zal aansteken. Hij heeft 22 marathons in alle olympische steden tot Rio gelopen. Onze bekende Nispenaar heeft vele zware omstandigheden weten te trotseren!”

Na het ontsteken van het vuur betraden tussen de concertnummers veel beroemdheden de arena. De twee uiterste hoofdrolspelers van de Nederlandse turnploeg vorig jaar in Rio, Sanne Wevers en Yuri van Gelder, gingen met elkaar rond Nispense actualiteiten in discussie. Sanne verkondigde de Nederlandse eer te hebben gered en verweet Yuri zijn bekendheid als Lord of the Drinks. Terwijl het duo zich naar het Heineken Verhoeven Huis begaf, liet St. Caecilia een prachtige vertolking horen van Tequini van Sven van Calster. Hier stond de voortreffelijke trompetsolo van Koen van de Sanden centraal.

Akoestiek
De fluwelen toon die Van de Sanden liet horen, kwam in de akoestiek van de kerk bijzonder fraai tot zijn recht. Een Schotse Highlander vertelde dat de Olympische Spelen niet de oorsprong vonden in Griekenland maar in de Schotse Hooglanden. Hiermee kondigde hij doedelzakspeler Arie van Meerwijck aan.

Na de bekende traditionele doedelzaksolo Scotland the Brave speelde Van Meerwijck samen met het orkest het arrangement van Highland Cathedral van S. Rundel.

Pauze
Na de pauze liet een onvervalste Ankie van Grunsven zich met haar paard van een hautaine kant zien tijdens een komisch onderhoud met Hercules. Hercules hoorde liever de dansende Charleston van het orkest dan dat hij naar de dansende knol van Van Grunsven moest kijken. Het concert werd afgesloten met Gonna fly now van G. Mortimer terwijl de bokswedstrijd tussen Bep van Klaveren en Regilio Tuur onbeslist bleef.