51e onderling concours

Zondag 29 oktober nemen we deel aan het 51e onderling muziekconcours, in de Geerhoek in Wouw. Dit muziekconcours is ruim 50 jaar geleden opgezet door een 6-tal muziekverenigingen uit West-Brabant. Dit jaar doen muziekverenigingen: harmonie Soli Deo Gloria uit Wouwse Plantage, harmonie St. Caecilia uit Nispen, harmonie St. Caecilia uit Kruisland en harmonie Oranje uit Wouw mee. De optredens zullen worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit de heren Wim Laseroms en Edwin de Neijs. Zij zullen de orkesten beoordelen op muzikaliteit, ritmiek en zuiverheid en bepalen wie de felbegeerde wisselbeker in ontvangst mag nemen.

De voorbije maanden hebben wij stevig gerepeteerd aan de 3 muziekstukken die we deze middag zullen spelen. De laatste jaren mochten we de wisselbeker regelmatig mee naar Nispen nemen, in 2015 en 2016 zelfs 2 jaar op rij.

Na het inspelen gaan we geconcentreerd de zaal in, om de 3 muziekstukken zo mooi mogelijk te brengen.

In het beste geval, zoals de afgelopen 2 jaar, mogen we de wisselbeker mee naar Nispen nemen.

Ongeacht de uitslag, komen we allemaal samen in ons thuishonk café de Gouden Leeuw, voor een gezellige afterparty. In geval van winst rijdt onze sponsor Siemens Grondwerken de platte kar voor, voor een ereronde door Nispen.